Posebna ponuda 7=6

Platite 6 dana za boravak od 7 dana u periodu:

od otvaranja kampa do 08.07.2017. te od 09.09.2017. do zatvaranja kampa.

 

zelena laguna (800x534)