Posebna ponuda Solaris 14=8

Platite 8 dana za 14 dana boravka u slijedećem periodu:

* datumi otvaranja i zatvaranja kampova navedeni su kod svakog pojedinog kampa

 

 

14=8 HR